TIETOSUOJA

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Marine Service Oy Markus Selin

Markus Selin

Y-tunnus: 2975750-9
p.045 195 3774
info@marineserviceoy.fi

Rekisterin nimi

Yhteydenottolomake ja  asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on  mahdollistaa laskutus, yhteydenpito, sekä ylläpitää asiakassuhdetta.

Rekisterin tietosisältö

Nimi / yritys
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakkuus on olemassa. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään marineserviceoy.fi-sivuston yhteydenottolomakkeella. Henkilöt syöttävät tiedot henkilökohtaisesti ottaessaan yhteyttä .

Tietoja kerätään myös manuaalisesti toimipaikassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pääsääntöisesti ei luovuteta, mutta asiakas suostuu siihen, että hänen tietojaan saa luovuttaa kolmansille osapuolille, esim. Marine Servicen yhteistyökumppaneille asiakkaan venettä koskevissa asioissa.  Asiakkaan on huolehdittava yhteystietojensa
paikkaansapitävyydestä.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  Matkapuhelin on suojattu sormenjälkitunnistimella.

Manuaalista arkistoa pidetään lukitussa laatikossa.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä ja sitä pitää pyytää henkilökohtaisesti.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä.
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.
Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet.
 
 

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

  • Facebook https://www.facebook.com/marineserviceoy/
  • Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Näillä sivustoilla on omat tietosuojaselosteet, joihin voit tutustua ko sivuilla.